Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Usmernenie hlavného hygienika k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl, uskutočňujúcich odbornú prípravu na výkon zdravotníckeho povolania počas trvania epidémie COVID-19 s účinnosťou od 5. 1. 2021.

Nosenie rúšok a ďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov je realizované v súlade s aktuálne platnými vyhláškami a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Prii vstupe na klinické pracoviská v rámci praktickej výučby je nosenie rúšok pre žiakov a študentov povinné, pričom títo sú povinní disponovať aj vlastnými rúškami. S ohľadom na špecifický charakter praktickej výučby na vybraných klinických pracoviskách je možné vyžadovať aj ďalšie osobné ochranné prostriedky a táto požiadavka musí byť zo strany žiakov a študentov rešpektovaná, pri kontakte s pacientom je akceptované výlučne jednorazové rúško, alebo filter FFP 2, či FFP 3. Dôraz sa kladie na zvýšenú hygienu rúk (časté umývanie a dezinfekcia rúk). Aplikovať adekvátne profesionálne vzorce správania sa vzhľadom na hroziace vysoké riziko expozície koronavírusu SARS-Cov-2. Ak sa u žiaka alebo študenta prejavia príznaky respiračného infekčného ochorenia alebo sa dostane do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na Covid-19, je potrebné postupovať v zmysle usmernenia hlavného hygienika OSIO/791/119830/2020 zo dňa 20.11.2020 (11. aktualizácia).

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_prax_ziakov_a_studentov_zdrav_SZV_18_12_final.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov