Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Úrazový príplatok možno priznať len z jedného pracovného pomeru

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a poškodených zamestnancov, že tým poškodeným, ktorí majú viac pracovných pomerov, možno dávku úrazový príplatok priznať len z jedného úrazového poistenia.

Poškodený má nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 iba z úrazového poistenia toho zamestnávateľa, u ktorého k tomuto ochoreniu došlo. Zamestnávateľ pritom musí potvrdiť, že zamestnancovi ochorenie vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností.

Prakticky ani technicky nie je možné, aby k ochoreniu COVID-19 poškodeného došlo súčasne u viacerých zamestnávateľov v tom istom čase, potvrdené testom z toho istého dňa. Nárok na úrazový príplatok nemôže poškodenému vzniknúť súčasne z viacerých úrazových poistení zamestnávateľov.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-urazovy-priplatok-v-suvislosti-s-covid-19-mozno-priznat-len-z-jedneho-pracovneho-pomeru/48411s69215c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov