Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Sociálna poisťovňa žiada predškolské zariadenia o zaslanie zoznamu detí

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje predškolské zariadenia, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku, že do troch dní od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení, do 1. apríla 2020 vrátane, musia Sociálnej poisťovni poslať zoznam detí, ktoré navštevujú zariadenie (s uvedením mena, priezviska a rodného čísla dieťaťa).

Na tento účel je vytvorená mailová adresa: KORONAzariadenia@socpoist.sk. Sociálna poisťovňa si na základe žiadosti o OČR podanej rodičom, overí, či dieťa naozaj za normálnych okolností navštevuje predškolské zariadenie, resp. či bolo zapísané v tomto zariadení počas krízovej situácie a teda či rodič spĺňa túto podmienku na priznanie dávky ošetrovné. Zoznam musia predškolské zariadenia poslať na základe novely zákona o sociálnom poistení schválenej minulý týždeň. Sociálna poisťovňa nemôže vyplatiť OČR takému rodičovi s dieťaťom v predškolskom zariadení (netýka sa základných škôl), kde si nebude môcť overiť, že dieťa takéto zariadenie naozaj navštevuje. Iné zdroje v tomto smere Sociálna poisťovňa nemá. V prípade, že Sociálna poisťovňa nedostane od predškolského zariadenia takýto zoznam, dávky rodičom nebude môcť vyplatiť. Ak bude zoznam zaslaný oneskorene, oneskorí sa aj výplata dávky. V každom kalendárnom mesiaci trvania krízovej situácie sú predškolské zariadenia povinné zaslať iba prípadné zmeny v zoznamoch.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-ziada-predskolske-zariadenia--do-zajtra-poslite-zoznam-deti/48411s68459c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk