Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Rozhodnutie o termínoch a organizácii štátnej jazykovej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu štátnej jazykovej skúšky v jazykových školách, ktoré majú oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky.

Štátne jazykové skúšky v jarnom termíne sa uskutočnia od 1. júna 2020. Konkrétne termíny určí a podmienky konania upraví riaditeľ jazykovej školy. Uchádzačovi termín konania písomnej časti štátnej jazykovej skúšky (prezenčne) oznámi najmenej 5 dní, ústnej časti štátnej jazykovej skúšky najneskôr 7 dní pred jej konaním. Ústna časť štátnej jazykovej skúšky sa koná najskôr dva týždne po písomnej časti štátnej jazykovej skúšky, môže sa konať aj dištančne, ak o to účastník požiada prostredníctvom videokonferencie.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/16434.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov