Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 19. 3. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021. Rozhodnutie posúva s účinnosťou od 8. marca 2021 do 6. apríla 2021. 

Na účely prijímania na vzdelávanie v strednej športovej škole v školskom roku 2021/2022 sa nevyžaduje potvrdenie národného športového zväzu, že žiak je uvedený v zozname talentovaných športovcov. Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.

Zdroj a ďalšie informácie:


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov