Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Rozhodnutia ministra z 8. apríla a 12. apríla 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Rozhodnutím z 8. apríla s účinnosťou od 12. apríla minister obnovuje školské vyučovanie v uvedených školách bez ohľadu na prevádzkové podmienky, a súčasne školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni sa obnovuje pre všetky deti a žiakov bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Rozhodnutím z 12. apríla s účinnosťou od 19. apríla 2021 minister obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch v školách, ktoré nie sú v okrese zaradenom do IV. stupňa varovania podľa COVIDOVÉHO AUTOMATU, a zároveň výlučne na účel konania štátnej jazykovej skúšky sa obnovuje aj školské vyučovanie v jazykových školách, a to vo všetkých okresoch. Končiacimi ročníkmi sa podľa COVID AUTOMAT-u rozumejú 8. a 9. ročník základnej školy.

Platí od 19. 4. 2021 (rozhodnutie z 12. 4. 2021)

S účinnosťou od 19. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch v školách, ktoré nie sú v okrese zaradenom do IV. stupňa varovania podľa COVIDOVÉHO AUTOMATU a zároveň výlučne na účel konania štátnej jazykovej skúšky sa obnovuje aj školské vyučovanie v jazykových školách, a to vo všetkých okresoch. Končiacimi ročníkmi sa rozumejú 8. a 9. ročník základnej školy. Pre ostatné ročníky na druhom stupni základnej školy zostáva naďalej zachované prezenčné vzdelávanie len pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Rovnako ostáva zachované prezenčné vzdelávanie aj pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl v okresoch zaradených do IV. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u. Z dôvodu ochrany verejného zdravia sa pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl prevádzka školských internátov od 19. apríla 2021 neobnovuje. Pre týchto žiakov sa obnovuje len prevádzka školských jedální. Od 26. apríla 2021 sa následne obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka všetkých školských zariadení v súlade s podmienkami regionálneho COVID AUTOMAT-u. Školské vyučovanie v školách, v ktorých sa na regionálnom princípe COVID AUTOMAT-u neobnoví školské vyučovanie (napr. v okrese zaradenom do IV. stupňa varovania), zostáva naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie. Rovnako platí regionálny princíp aj pre obnovu prevádzky alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školských zariadení.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/26903-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

Platí od 12. 4. do 16. 4. 2021 (rozhodnutie z 8. 4. 2021)

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 a vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa týmto rozhodnutím obnovuje školské vyučovanie v uvedených školách bez ohľadu na prevádzkové podmienky, a súčasne školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni sa obnovuje pre všetky deti a žiakov bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Z dôvodu ochrany verejného zdravia sa prevádzka školských internátov obnovuje naďalej len v obmedzenom rozsahu a za dodržania prísnych epidemiologických opatrení.

Súčasne sa týmto rozhodnutím ruší rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:2-A1810 2. marca 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021 a rozhodnutia č. 2021/10079:4-A1810 z 30. marca 2021, pričom školské vyučovanie v školách, v ktorých sa neobnovuje školské vyučovanie, zostáva naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie a rovnako zostáva aj mimoriadne prerušená prevádzka školských zariadení, ktorých prevádzka sa neobnovuje.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov