Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Príznaky ochorenia a kontakt s nakazenou osobou

Kategória: Aktuality Autor/i: korona.gov.sk

COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. 

Postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety.

Príznaky ochorenia: 

 • horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti.

Zdrojkorona.gov.sk

Kontak s nakazenou osobou

Ak ste boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, žijete s ňou v spoločnej domácnosti, na spoločnej izbe v ubytovacom zariadení, a pod.:

 • Informujte všeobecného lekára/všeobecného lekára pre deti a dorast telefonicky, mailom, SMS a pod.
 • Prihláste sa na testovanie prostredníctvom stránky Požiadať o vyšetrenie,
 • Dbajte, aby ste vyplnili všetky polia v červenom rámčeku.
 • Označte políčko: „Bol/bola som v kontakte s pozitívne testovanou osobou“. Po označení sa objavia políčka pre zadanie mena pozitívnej osoby s ktorou ste sa stretli, dátum posledného kontaktu s ňou, trvanie kontaktu a vzdialenosť od nej. Ak s pozitívnou osobou zdieľate spoločnú domácnosť alebo ubytovanie, označte za dátum kontaktu dátum vyplnenia dotazníka.
 • Ak neviete udať všetky žiadané informácie, vyplňte len tie, ktoré viete.
 • Vyčkajte na SMS správu, kde a kedy budete testovaní, dodržte pravidlá prípravy pred testovaním.
 • Na testovanie sa dostavte individuálnou dopravou, používajte Vy aj vodič rúško počas celého pobytu v aute.
 • Najneskôr do 96 hod. od vykonania testu obdržíte SMS o výsledku testu.
 • O výsledku testu informujte Vášho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast).
 • Dokončite karanténu aj v prípade, že Váš test bol negatívny. Klinické príznaky sa môžu u Vás vyvinúť až do jej ukončenia.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie, prosím kontaktujte: call centrum NCZI 02/32 35 30 30, alebo miestne príslušné RÚVZ v SR – kontakt na web-stránke ÚVZ SR a príslušného RÚVZ, alebo vášho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast).

Musíte zostať v KARANTÉNE.

 • Ľudia v karanténe zostávajú doma (vo vyčlenených priestoroch) oddelení od ostatných, monitorujú svoje zdravie a riadia sa pokynmi RÚVZ, všeobecného lekára/lekára pre deti a dorast).
 • Do karantény sú umiestňované osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou.
 • Na 5. až 10. deň karantény sa musíte podrobiť RT-PCR testu.
 • V prípade detí do 7 rokov môže všeobecný lekár pre deti a dorast rozhodnúť o nevykonaní RT-PCR testu. Ak nebudú testované ako osoby v úzkom kontakte (5.-10. deň), všeobecný lekár pre deti a dorast im nariadi testovanie, ak sa u nich počas trvania karantény objavia klinické príznaky ochorenia COVID-19.
 • Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že: máte negatívny test a posledné 3 dni ste nemali klinické príznaky, nemali ste ďalší úzky kontakt s pozitívnou osobou, aj v prípade, že ste boli v priebehu karantény testovaný s negatívnym výsledkom, 10 dňovú karanténu musíte dokončiť.
 • Karanténa sa odpočítava od dátumu posledného úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou alebo pobytu v rizikovom prostredí.
 • Dĺžku karantény by mohli ovplyvniť pozitívne výsledky testov v tomto období testovaných spolubývajúcich vo Vašej domácnosti. Karanténa sa predlžuje v závislosti od dátumu pozitívnych výsledkov týchto osôb.
 • V prípade, že budete negatívne testovaný, karanténa sa Vám predlžuje v závislosti od dátumu pozitívnych výsledkov týchto osôb.
 • V prípade, že budete pozitívne testovaný, karanténa sa Vám predlžuje o ďalších 10 dní.
 • Do karantény sa neumiestňujú a netestujú sa osoby, ktoré mali pozitívny test za posledné 3 mesiace. Predpokladá sa, že tieto osoby sú počas 3 mesiacov nevnímavé k nákaze COVD 19. Tí, u ktorých sa príznaky objavia do 3 mesiacov od ochorenia na COVID-19, by sa mali znovu testovať, ak nie je zistená iná príčina ich príznakov.
 • Ak predčasne opustíte karanténu, môžete byť sankcionovaný (polícia robí kontroly dodržiavania karantény, RÚVZ Vám môžete dať pokutu až 1659 EUR).
 • Po ukončení karantény kontaktujte všeobecného lekára/lekára pre deti a dorast), ktorý Vám vydá Potvrdenie o chorobe s dátumom ukončenia karantény (možné aj mailom, SMS a pod.).
 • Do práce (školy) môžete nastúpiť po predložení Potvrdenia o chorobe zamestnávateľovi (škole). V prípade, že Vám bola počas karantény vystavená PN, stačí predložiť tlačivo s ukončením PN.

Zdroj: korona.gov.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk