Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Predškolské zariadenia už nemusia Sociálnej poisťovni posielať zoznamy detí

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa vzhľadom na meniace sa zákonné podmienky poskytovania dávky ošetrovné v čase koronakrízy (tzv. pandemické ošetrovné) upozorňuje, že predškolské zariadenia jej už nemusia elektronicky zasielať zoznamy detí, ktoré ich zariadenie navštevujú.

Doteraz tak museli robiť tie zariadenia, ktoré fungujú na základe plného samofinancovania a nedostávajú príspevok od ministerstva školstva. Za ostatné zariadenia si splnilo túto úlohu Ministerstvo školstva, vedy, výchovy a športu SR. Táto zmena nastala v dôsledku toho, že ak rodič splní ostatné podmienky nároku na dávku, pri dieťati do 11 rokov veku si môže OČR uplatniť. Týka sa to aj detí, ktoré boli počas koronakrízy odhlásené zo súkromných škôlok a detí, ktoré nikdy neboli prihlásené do predškolských zariadení.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-predskolske-zariadenia-uz-nemusia-socialnej-poistovni-posielat-zoznamy-deti/48411s68523c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov