Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Pracovné stretnutie OZPŠaV na Slovensku s ministrom školstva k otváraniu škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Vedenie OZPŠaV na Slovensku sa 27. 11. 2020 stretlo s ministrom školstva. Témou stretnutia boli informácie o podmienkach pre otvorenie škôl v decembri 2020.

Minister školstva informoval o návrhoch podmienok, ktoré by mala škola splniť, aby mohla byť od 8. decembra obnovená prezenčná forma vzdelávania. Uviedol, že testovanie žiakov a ich rodičov nebude možné zabezpečiť na všetkých základných a stredných školách, preto je pravdepodobné, že pôjde o dobrovoľné zapojenie sa škôl do testovania. Minister ubezpečil vedenie zväzu, že škola nebude zodpovedná za personálne a materiálne zabezpečenie pri testovaní. Obe strany vyjadrili presvedčenie o potrebe obnovenia prezenčného vzdelávania vo všetkých školách. Zástupcovia zväzu pozitívne hodnotia možný návrat k tzv. semaforom.

Predseda zväzu Pavel Ondek informoval ministra, že v súvislosti s pandemickými odmenami pre zamestnancov v rámci preneseného výkonu štátnej správy zväz oslovil ministra vnútra R. Mikulca, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny M. Krajniaka, prezidenta SRK R. Kropila,  predsedu ZMOS B. Trégera, prezidenta ÚMS R. Rybníčka a J. Viskupiča a požiadal ich o finančné zabezpečenie odmien aj pre ostatných zamestnancov.

Podpredseda zväzu Ivan Šóš v súvislosti s Nultým akčným plánom stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 2021 zdôraznil potrebu zachovania špeciálnych škôl.

V ďalšej časti stretnutia Ingrid Gamčíková požiadala o možnosť otvorenia základných umeleckých škôl. Minister informoval o prebiehajúcich rokovaniach s hlavným hygienikom k otvoreniu časti ZUŠ. Podpredsedníčka zväzu prezentovala problémy avizované v súvislosti s finančnými prostriedkami na udržanie zamestnanosti v ZUŠ. Minister prisľúbil usmernenie s odporúčaním použitia finančných prostriedkov pre základné umelecké školy.

Zdroj a celé znenie správy: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/pracovne-stretnutie-s-ministrom-skolstva-k-otvaraniu-skol.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov