Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Postup pri vydávaní ochranných pomôcok školám a školským zariadeniam

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra,  okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky.

Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom MŠ, ZŠ, SŠ vrátane špeciálnych škôl pre ním zriadené školy) budú na základe celkového počtu zamestnancov škôl vydané dva respirátory FFP2 pre každého zamestnanca. 

Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom ZŠ vrátane špeciálnych škôl pre ním zriadené školy) budú pre každú zriadenú ZŠ vydané 100 kusov nitrilových nesterilných rukavíc veľkosť M, 100 kusov nitrilových nesterilných rukavíc veľkosť L, 4 kusy ochranných štítov. Tieto ochranné pomôcky sú určené zamestnancom základných škôl zabezpečujúcim testovanie žiakov.

OÚ v sídle kraja cez príslušný odbor školstva zabezpečí výdaj ochranných pomôcok oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom pre ním zriadené školy). Prostredníctvom odboru školstva overí počet zamestnancov, pre ktorých oprávnený žiadateľ požiadal o vydanie ochranných pomôcok.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-organizacii-distribucie-pohotovostnych-zasob-poskytnutych-zo-sshr-sr-pre-ms-zs-ss-vratane-sps-9-4-2021/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov