Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Podpora pre školy ako zvládnuť prechod na dištančné vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva pripravilo pre školy stručný manuál na prípravu vzdelávania v školskom roku 2020/2021. 

Manuál bol pripravený aj na základe zistení dotazníkového prieskumu Inštitútu vzdelávacej politiky medzi pedagógmi, skúseností neziskových organizácií (napr. Eduroma), ktoré pomáhali školám pri zabezpečení dištančného vzdelávania počas prvej vlny koronavírusu, a medzinárodnej spolupráce. Manuál školám odporúča, aby si vopred pripravili pre rodičov a žiakov informácie akou formou bude prebiehať dištančné vzdelávanie, aká bude frekvencia a spôsob komunikácie počas prerušeného vyučovania, či aký bude spôsob distribúcie písomností, napríklad týždňových zadaní pre žiakov v prípade offline dištančného vzdelávania.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/podpora-pre-skoly-ako-zvladnut-prechod-na-distancne-vzdelavanie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov