Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Oznámenie údajov o ošetrovnom detí

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Školy a školské zariadenia oznámia územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch do nich umiestnených v rozsahu a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou.

MŠ a v MŠ pre deti so ŠVVP podľa stavu k:

  • 30. 6. v termíne do 3. 7.; OÚ v sídle kraja údaje oznámi SP do 10. 7. 2020,
  • 31. 7. v termíne do 3. 8.; OÚ v sídle kraja údaje oznámi SP do 10. 8. 2020,
  • 31. 8. v termíne do 3. 9.; OÚ v sídle kraja údaje oznámi SP do 10. 9. 2020.

ZŠ a ZŠ pre žiakov so ŠVVP podľa stavu k:

  • 30. 6. v termíne do 3. 7., OÚ v sídle kraja údaje oznámi SP do 10. 7. 2020.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/16564.pdf

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov