Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID 19 Opatrenie UVZ SR a návšteva škôl v Česku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk, minedu.sk

Povinná štátna karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a navštevujú, študujú, uchádzajú sa o navštevovanie alebo štúdium materskej, základnej, strednej, vysokej školy v Česku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku vrátane jednej sprevádzajúcej osoby a sú držiteľmi potvrdenia o tejto skutočnosti, napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie skúšky alebo záverečné skúšky, zápis do školy.

Sprevádzajúca osoba môže prekračovať hranice aj samostatne. Táto osoba je povinná preukázať sa relevantným dokladom (potvrdenie o návšteve školy, pozvánka na prijímačky/záverečné skúšky/zápis) sprevádzanej osoby a za každý deň sprevádzania potvrdením o tejto skutočnosti vydaným školou (razítko školy a dátum). Takéto potvrdenie môže byť aj v cudzom jazyku.

Ak pobyt uvedených osôb:

  • nepresiahne 24 hodín - sledujú zdravotný stav a pri príznakoch respiračného ochorenia bezodkladne telefonicky informujú poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pokiaľ ho nemajú na území SR, kontaktujú 112,
  • presiahne 24 hodín - najskôr na 5. deň od vstupu na Slovensko sa nechajú testovať a v prípade pozitívneho výsledku to oznámia lekárovi a miestne príslušnému RUVZ (izolácia v domácom prostredí do negatívneho výsledku). 

Opatrenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie SR za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území SR alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti, napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do školy. Osoba je povinná pri vstupe na Slovensko odovzdať výsledok negatívneho testu.

Zdroj a celé znenie opatrenia: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/statna_karantena_30_04.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov