Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Novela zákona o vysokých školách

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyšiel v Zbierke zákonov.

Zákon č. 93/2020 Z. z.je účinný od 25. apríla 2020. Upravuje okruhy riešení  v oblasti regionálneho školstva, a to zabezpečenie elektronickej verzie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ako aj snahu o otvorenie trhu s učebnicami, učebnými textami a pracovnými zošitmi, ktorá súvisí s potrebou skvalitnenia procesu zabezpečenia týchto materiálov vzhľadom na ich nedostatok. Zákon upravuje činnosť orgánov školskej samosprávy (funkčné obdobia, zásada verejnosti, videokonferencie), možnosť použiť finančné prostriedky na školy v prírode a na kurz pohybových aktivít v prírode na súčasných štvrtákov aj v ďalšom školskom roku do konca roka 2020. Upravuje dištančné vzdelávanie v dennej forme štúdia a slovného hodnotenia.

Legislatívny proces

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov