Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Nárok rodičov na OČR po 1. septembri

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti so začiatkom školského roka a s aktuálnou pandemickou situáciou najmä rodičov zaujíma, ako majú postupovať pri prípadných žiadostiach o dávky ošetrovné (OČR).

V prípade detí, ktoré sú školopovinné, t. j. sú žiakmi škôl, rodič nemôže od septembra svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon. Režim prerušenia vyučovania v triedach škôl, t. j. uzatvorenia týchto častí škôl, od 1. 9. 2020 nanovo upravilo rozhodnutie ministra školstva. Nárok na pandemické  OČR majú tie oprávnené osoby, ktoré sa starajú o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy. Ak rodič dieťaťa bude ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj od 1. 9. 2020 bude mať nárok na pandemické OČR.

Rovnaká situácia pri starostlivosti nastala od 23. 9. 2020 aj v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. Podľa novely zákona o sociálnom poistení má rodič dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, nárok na pandemické ošetrovné už iba v prípade, ak materskú školu uzatvorili na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Na rozdiel od situácie, ktorá krátko platila po 1. septembri 2020, už nie je možné poberať ošetrovné vtedy, ak sa rodič rozhodne nedať dieťa do materskej školy pre obavy z koronavírusu. Toto ustanovenie možno aplikovať iba na prípady, ak dieťa je žiakom materskej školy, t. j. ak je v materskej škole zapísané.

U detí, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu, a u blízkych príbuzných, ktorým je poskytovaná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, zostáva situácia nezmenená, t. j nárok na pandemické ošetrovné majú oprávnené osoby naďalej aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho príbuzného do zariadenia z obavy pred koronavírusom.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-odporuca--kedy-maju-rodicia-narok-na-ocr-po-1-septembri-/48411s68873c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov