Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Nárok na pandemické ošetrovné od 11. januára 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti s avizovanými opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl od 11. 1. 2021 do 18. 1. 2021 Sociálna poisťovňa informuje verejnosť, že nárok na pandemické ošetrovné budú mať všetci rodičia, ktorí splnia tieto podmienky:

  • osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u dieťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnuté do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého materská škola/škola bude uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa, ak dieťa nebude navštevovať ani ŠKD (v prípade návštevy ŠKD nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti),
  • osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje,
  • nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou home office).

V prípade, ak už bol počas krízovej situácie (od 12. 3. 2020) priznaný nárok na pandemické ošetrovné, nová žiadosť sa nepodáva. Koncom januára 2021 treba poslať iba čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné:

V prípade, ak ste počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte nežiadali, treba poslať žiadosť o pandemické ošetrovné:

Až koncom januára 2021 treba zaslať aj čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-kto-ma-narok-na-pandemicke-osetrovne-od-11-januara-2021/48411s69256c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov