Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Ministerstvo školstva spustilo formulár na komunikáciu s riaditeľmi škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva dnes spustilo novú platformu Covid - školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských zariadení o vývoji epidemiologickej situácie.

Informačný portál je určený pre riaditeľov materských, základných i stredných škôl. Má podobu formulára, ktorý obsahuje otázky na rôzne možnosti vývoja epidemiologickej situácie na škole. Vedenie školy bude touto cestou informovať rezortných odborníkov o udelení „riaditeľského voľna“ triede alebo celej škole z dôvodu podozrenia na ochorenie Covid-19, uzavretí triedy alebo školy na základe rozhodnutia RÚVZ, návrate jednej alebo viacerých tried späť do školy a začiatku a konci domácej izolácie zamestnancov z dôvodu podozrenia resp. ochorenia na Covid-19. Školy zasielajú len aktuálne údaje k príslušnému dňu, v ktorom nastala nejaká zmena.

Zdroj: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-spustilo-formular-na-komunikaciu-s-riaditelmi-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov