Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Minister školstva oznámil návrat detí a žiakov do škôl a úpravu niektorých opatrení

Kategória: Aktuality

Od 10. júna 2020 sa môžu otvoriť aj Centrá voľného času a Základné umelecké školy. Posledný týždeň pôjdu do školy aj žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci. Naďalej platí návrat do škôl a škôlok na báze dobrovoľnosti.

Rušia sa limity počtov detí v triedach. Povinné meranie teploty je len formou odporúčania a bude náhodné. Prevádzka školy bude stanovená z pôvodných 9 na maximálne 10 hodín. Rušia sa špeciálne časy rôzneho nástupu žiakov do škôl. Ruší sa Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu. V platnosti ostáva Vyhlásenie zákonného zástupcu o bez infekčnosti dieťaťa. Ruší sa zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií (budú sa riadiť aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR). Ruší sa 10 minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy. Odporúča sa jeho minimalizovanie. Ruší sa organizovanie osôb pred školou. Povoľuje sa umývania zubov detí v materských školách. Pridáva sa podmienka zverejnenia oznamu na vchodových dverách školy za akých podmienok dieťa/žiak nemôže nastúpiť do školy.

Celé znenie rozhodutia tu: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-materske-skoly-zakladne-skoly-centra-volneho-casu-a-zakladne-umelecke-skoly-9-6-2020/

Zdroj: https://www.omediach.com/strucne/18269-chysta-sa-velky-navrat-deti-do-skol-prinasame-zoznam-novych-opatreni-pre-skoly-a-ziakov

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov