Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Manuál - Špeciálne výchovné zariadenia (aktualizované 22. 10. 2020)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Manuál pre špeciálne výchovné zariadenia stanovuje základné prevádzkové podmienky pre špeciálne výchovné zariadenia, v ktorých sú deti ubytované (t. j. diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium s deťmi umiestnenými na pobyt v zariadení)  po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od (či sú upravené nad rámec) štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov a pokynov pre základné a stredné školy.

Dokumenty boli aktualizované dňa 22. 10. 2020.

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov