Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Linky podpory VÚDPaP

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Linka podpory VÚDPaP je určená rodičom a ich deťom ako aj pedagógom, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s ochorením COVID-19 a s opatreniami, ktoré štát prijíma a tieto majú dopad na ich fungovanie. Ak máte otázky ohľadom psychického zvládania tejto – pre všetkých záťažovej situácie – sme pripravení si Vás vypočuť a odpovedať Vám.

 

Bezplatné sprístupnenie špeciálnych vzdelávacích hier pre deti so ŠVVP a/alebo mentálnym postihnutím

Ďalšie informácie: https://www.facebook.com/vudpap/ alebo na https://vudpap.sk/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk