Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Detské tábory

Kategória: Aktuality Autor/i: https://korona.gov.sk/

Podľa usmernenia Hlavného hygienika SR sa môžu konať zotavovacie podujatia (tábory pre deti a mládež). 

Pri ich prevádzke treba dodržiavať nasledovné:

 • maximálny počet účastníkov 100 (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori, personál kuchyne, personál a pod.),  
 • putovné tábory nie sú povolené,  
 • odporúča sa využívať súkromnú hromadnú dopravu v priebehu pobytu detí na akciu, 
 • pri preprave verejnou hromadnou dopravou dodržať štandardné protiepidemické opatrenia,   
 • výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií organizovať v súlade s aktuálne platnými opatreniami,   
 • rúško nie je povinné v rámci miesta konania detského tábora, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.

Kontrola zdravotného stavu

 • všetky osoby musia doložiť prehlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,  
 • u detí potvrdenie bezinfekčnosti písomným vyhlásením (deň pred prijatím na tábor) rodič/zákonný zástupca; 
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi lekár, nie viac ako 1 mesiac pred konaním tábora.

Dezinfekcia a hygiena - prevádzkovateľ podujatia je povinný:

 • vykonávať vstupný zdravotný filter u detí aj u ostatných účastníkov akcie,   
 • vykonávať zvýšený zdravotný dohľad v priebehu konania akcie,  
 • zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel hygieny,  
 • denne upratovať pomocou dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom,  
 • vetrať prevádzkové aj ubytovacie priestory,
 • dezinfikovať všetky priestory podujatia medzi jednotlivými turnusmi,  
 • zabezpečiť vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky pre personál,  
 • pripravovať stravu v súlade so správnou hygienickou praxou a podľa požiadaviek platnej legislatívnej (rukavice, rúška, pracovný plášť, dôkladná hygiena rúk a pod.),
 • zaistiť osobám pripravujúcim stravu vysoký štandard osobnej hygieny (t.j. účinné umývanie rúk, možnosť ich dezinfekcie a osušenia jednorazovými uterákmi).

Viac: Usmernenie ÚVZ SR ohľadne konania zotavovacích pobytov zo dňa 3. júna 2020 (PDF, 170 kB).

Zdroj: https://korona.gov.sk/detske-tabory/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov