Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Bezpečnosť osobných údajov pri práci z domu

Kategória: Aktuality Autor/i: ropoaobce.sk

Vyberáme z ropoaobce.sk

Opatrenia, ktoré sú zavádzané od potvrdenia ochorenia COVID 19 zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov. Mnohí zamestnanci začali pracovať z domu, formou tzv. home office. Home office ako inštitút nebol v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) bližšie rozpracovaný, a to do času prijatia zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 66/2020 Z. z.“).

Zákonom č. 66/2020 Z. z. bol do Zákonníka práce včlenený § 250b, ktorý ustanovuje možnosť zamestnávateľa prikázať prácu z domu (z domácnosti) zamestnanca, ak:

  • ide o činnosť, u ktorej je to možné a
  • ak práca na pracovisku nie je možná, nevyhnutná, prípadne je riziková z dôvodu prevencie šírenia prenosnej choroby a
  • zamestnanec takýto výkon práce z domácnosti prípadne bezdôvodne odmieta (dohoda strán pritom nie je týmto ustanovením vylúčená).

Taktiež sa ustanovuje právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti, a to za podmienky, že:

  • povaha práce to umožňuje a
  • nebránia tomu vážne prevádzkové dôvody (napr. potreba prítomnosti časti zamestnancov na pracovisku).

Treba poznamenať, že zavedenie home office pre viac zamestnancov (prípadne pre celú firmu) nie je také jednoduché a ide o určitý proces, ktorý so sebou prináša povinnosti pre zamestnávateľa i v oblasti ochrany osobných údajov a ich bezpečnosti. Pri práci z domu pritom hrozí vyššie riziko úniku, straty osobných údajov, či iné bezpečnostné incidenty, ktoré môžu mať dopad na ochranu osobných údajov. Zamestnávatelia by preto mali zvýšiť ochranu osobných údajov a poučiť zamestnancov o manipulácii s nimi v domácom prostredí.

Článok k téme o bezpečnosti osobných údajov, podvodných emailoch, používaní súkromného počítača na výkon práce, heslovej politike: https://www.ropoaobce.sk/sk/z-praxe/bezpecnost-osobnych-udajov-pri-praci-z-domu.zs-115.html

10 dňová demo licencia po registrácii zdarma: https://www.ropoaobce.sk/sk/registracia


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov