Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Aktualizovaný manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Manuál pre špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva je aktualizovaný

Manuál stanovuje základné prevádzkové podmienky pre špeciálne školy a pre zariadenia výchovného poradenstva a prevencie po dobu trvania potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/specialne-skoly-a-zariadenia-vychovneho-poradenstva-aktualizovane

Manuál pre materské školy je aktualizovaný 

Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-1692020/

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia je aktualizovaný

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-1692020/

Manuál pre stredné školy je aktualizovaný

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

Manuál pre špeciálne výchovné zariadenia je aktualizovaný

Manuál pre špeciálne výchovné zariadenia stanovuje základné prevádzkové podmienky pre špeciálne výchovné zariadenia, v ktorých sú deti ubytované (t. j. diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium s deťmi umiestnenými na pobyt v zariadení)  po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od (či sú upravené nad rámec) štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov a pokynov pre základné a stredné školy. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/specialne-vychovne-zariadenia-aktualizovane-1692020/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov