Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Ako deťom uľahčiť nástup do škôl?

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil informačný materiál pre školských psychológov. 

Informačný materiál pre školských psychológov týkajúci sa podpory a poradenstva pre žiakov a pedagogických zamestnancov v súvislosti s mimoriadnou situáciou súvisiacou s pandémiou výskytu koronavírusu na Slovensku je dostupný aj pre ďalších odborných a pedagogických zamestnancov v školstve či rodičov. Materiál obsahuje rady, odporúčania a informácie ako žiakom uľahčiť novú a neznámu situáciu či zvládnuť obavy spojené s pandémiou koronavírusu. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/16404.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov