Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Celoštátny systém na odhaľovanie plagiátov zaujal odborníkov z Albánska

Kategória: Aktuality

Na dvojdňovej návšteve v Centre vedecko-technických informácií SR boli prezentované aktivity centra a spoločne sa diskutovalo aj o potenciálnej spolupráci.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prezentovalo predovšetkým problematiku prevádzkovania Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) a Antiplagiátorského systému (APS). 

CVTI SR prevádzkuje CRZP a APS už ôsmy rok. Význam Antiplagiátorského systému (APS) ocenila aj Európska komisia v súťaži Európska cena za inováciu vo verejnej správe.  APS tu získal najvyššie ocenenie v kategórii niciatívy v oblasti vzdelávania a výskumu. Na Slovensku mu medzinárodná konferencia ITAPA udelila druhé miesto v kategórii Nové služby.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/celostatny-system-na-odhalovanie-plagiatov-zaujal-odbornikov-z-albanska/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk