Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Celoštátne kolá predmetových olympiád

Kategória: Aktuality

V mesiaci marec si zmerajú sily najlepší žiaci z celého Slovenska v chemickej, matematickej, geografickej a informatickej olympiáde, ako aj v olympiádach z cudzích jazykov – anglického, nemeckého a španielskeho. 

Organizačne celoštátne kolá predmetových olympiád zastrešuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Počas marca sú naplánované aj krajské kolá ďalších olympiád – matematickej (kategória Z9), biologickej, dejepisnej, ako aj olympiády v ruskom a francúzskom jazyku.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/marec-v-znameni-predmetovych-olympiad/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov