Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Automatizácia mení spôsob práce aj potrebné zručnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: euractiv.sk

Technologické zmeny môžu viesť ku kvalitnejšiemu životu a k lepšej práci, ale aj k rastu nerovnosti a polarizácie.  Pracovný trh čakajú v blízkej budúcnosti významné otrasy spôsobené technologickými zmenami. Na tento čoraz viac skloňovaný predpoklad sa v uplynulom období v dvoch na seba nadväzujúcich správach pozrelo Svetové ekonomické fórum (WEF). 

Vyplýva z nich, že automatizácia bude rozsiahlejšia a zasiahne veľké množstvo aj dnes typicky ľudských činností. Nejde iba o nahradzovanie ľudí umelou inteligenciou. WEF predpokladá zmenu povahy náplne práce až pri 42 percentách pracovných pozícií, ktoré prežijú prvé vlny automatizácie. Automatizácia sa podpíše pod zmenu samotnej povahy práce. Povedie ku kratšej pracovnej dobe aj k zmene zručností, ktoré budú pri jej výkone zamestnanci potrebovať. Zatiaľ čo niektoré schopnosti ako manuálna zručnosť či finančný manažment budú strácať na dôležitosti, iné ako analytické myslenie alebo kreativitu si firmy budú ceniť viac. Počet pracovných miest bude rásť v oblasti dátovej analýzy, umelej inteligencie, digitálnej transformácie či sociálnych médií. Medzi vysoko hodnotené zručnosti budú patriť analytické myslenie, schopnosť inovácie a vzdelávania sa, kritické myslenie, emočná inteligencia, kreativita, vodcovstvo či programovanie a design. V odbornej komunite sa už dlhšie hovorí o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily so spomenutými zručnosťami ako o takzvanej skills gap.

V súvislosti s nadchádzajúcimi zmenami Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo Národný projekt prognózy vývoja na trhu práce. Podľa materiálu z júna 2018 bude v najbližších piatich rokoch Slovensku chýbať približne 517 tisíc pracovníkov, najviac v IT sektore, zdravotníctve a sociálnych službách. Na jednej strane je na Slovensku ohrozených viac než dve tretiny pracovných miest hlavne vo výrobnom sektore, na druhej strane však zamestnanci budú chýbať v iných oblastiach.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2Vgb2lZ


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk