Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Automatický vstup do II. piliera - Koho sa týka?

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 1. mája 2023 vstupuje do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Fyzické osoby, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, tak budú automaticky zúčastnené na starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier). Tieto osoby budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia zvoliť si dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) sami. Ak tak v tejto lehote neurobia, DSS im určí Sociálna poisťovňa. Každému sporiteľovi, ktorému vznikne účasť v II. pilieri takto automaticky, však zostane možnosť do dvoch rokov z II. piliera vystúpiť.

Týka sa to nielen mladých ľudí, ktorí v súčasnosti končia štúdium a po 1. máji 2023 sa po prvý raz zamestnajú, ale tiež osôb do 40 rokov, ktoré predtým nemali povinnosť platiť odvody na dôchodkové poistenie a po 1. máji 2023 im vznikne. Každému poistencovi, ktorému vznikne prvé dôchodkové poistenie od 1. mája 2023, zašle Sociálna poisťovňa v lehote 60-tich dní od vzniku tohto poistenia poštou informačný list, v ktorom mu oznámi vznik účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Sociálna poisťovňa prvopoistencom poskytne ďalšie informácie súvisiace najmä s možnosťou uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS podľa vlastného výberu alebo o možnosti vystúpiť z II. piliera.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/news/koncite-skolu-chystate-sa-po-1-maji-2023-prvy-raz-zamestnat-moze-sa-vas-tykat-automaticky


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov