Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Mesačný normatív na osobné náklady AU od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 je 924,00 Eur.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/31140V1


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov