Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aplikačná pomôcka - Ako byť v škole úspešnejší

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Cieľom aplikačnej pomôcky je lepšie zvládnutie vzdelávania pre žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom.

Manuál je súčasťou prvej stratégie na minimalizovanie opakovania ročníka. Prvým krokom je monitoring žiakov, potom prostredníctvom rozhovoru so žiakom treba identifikovať dôvody. Škola ďalej určí podporné opatrenia, ako žiakovi pomôcť. Základom je nástup do doučovania. V ďalšej fáze nasleduje vytvorenie systému pomoci v spolupráci s inými organizáciami. 

Aplikačná pomôcka Ako byť v škole úspešnejší bude pre školy záväzná právnym predpisom rezortu školstva.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/s-sithova-aplikacna-pomocka-je-prvym-krokom-na-efektivne-zvladnutie-vzdelavania-u-ziakov-ohrozenych-skolskym-neuspechom/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov