Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Analýza stavu formálneho environmentálneho vzdelávania na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Inštitút environmentálnej politiky - IEP

Slovenskí žiaci nielen že nepovažujú starostlivosť o životné prostredie za osobnú prioritu, sú aj neistí pri vysvetľovaní globálnych problémov a súvislostí. Téma zmeny klímy má vo vzdelávacom systéme nedostatočné zastúpenie, žiaci sa učia prevažne o klimatotvorných činiteľoch.

V medzinárodnom porovnaní globálnych kompetencií naši žiaci vo väčšej miere konštatovali, že by pre nich bolo problematické vysvetliť vplyv emisií CO2 na zmenu klímy či rôznorodosť dopadov zmeny klímy na jednotlivé krajiny. V porovnaní s priemerom krajín OECD by si až o tretinu menej žiakov trúflo vysvetliť prvý problém. Dlhodobé zlepšenie environmentálnej výchovy si vyžiada aktualizáciu vzdelávacieho systému z hľadiska tém, obsahu, cieľov aj metód. Aktívnejšie zapojenie žiakov do procesu podporí ich kritické myslenie, analytické a komunikačné zručnosti. Kľúčovým prvkom bude aj skvalitnenie prípravy študentov pedagogiky a zabezpečenie kurzov ďalšieho vzdelávania pre aktívnych učiteľov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minzp.sk/iep/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk