Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktualizácia údajov v Centrálnom registri do 11. januára 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: https://crinfo.iedu.sk/risportal/

V zmysle Metodického pokynu pre aktualizáciu údajov je decembrová aktualizácia údajov zo školských informačných systémov do Centrálneho registra povolená v termíne do 11. januára 2022.

školskom roku 2021/22 sa povinnosť odosielania jednotkových údajov každý mesiac týka len škôl týchto druhov: materské školy, základné školy, stredné školy, špeciálne školy. Táto povinnosť sa netýka základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení. Táto povinnosť sa tiež netýka údajov detí a žiakov pre školy pri zdravotníckych zariadeniach - tie každý mesiac posielajú len údaje o zamestnancoch. Povinnosť odosielania údajov majú školy bez ohľadu na zriaďovateľa a to, či majú právnu subjektivitu. O prípadnom odosielaní údajov za základné umelecké školy bude rozhodnuté až počas školského roka. ZUŠ budú v takom prípade vopred informované.

Zdroj: https://crinfo.iedu.sk/risportal/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov