Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ako žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku ošetrovné pre koronavírus? Postup pre telefonický a mailový kontakt

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa opätovne pripomína poisten ktorí pre zatváranie škôl v súvislosti s koronavírusom chcú požiadať o dávku ošetrovné, že tak môžu urobiť nasledujúcimi spôsobmi.

Telefonicky kontaktovať konkrétnu pobočku – ak je poistenec zamestnancom, treba volať pobočku podľa sídla zamestnávateľa a ak je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) alebo dobrovoľne poistený, treba zavolať do pobočky podľa trvalého pobytu. Telefonické kontakty na jednotlivé pobočky sú na titulnej stránke webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk, konkrétne tu: Kontakty – pobočky. Následne treba do vyhľadávača uviesť názov obce, ku ktorej hľadáte príslušnú pobočku. Na stránke sa objavia všetky kontaktné údaje o pobočke.

E-mailom poslať žiadosť o ošetrovné do konkrétnej pobočky. Do prílohy treba priložiť vyplnený formulár žiadosti o dávku ošetrovné. E-mailové adresy sú tiež uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne pri pobočkách (nie vysunutých pracoviskách) tu: Kontakty – pobočky. E-mail s vyplneným formulárom v prílohe je potom potrebné zaslať nie na vysunuté pracoviská, ale do príslušnej pobočky, pod ktorú vysunuté pracovisko patrí (napr. v prípade Bratislavy je pre všetky pracoviská spoločná e-mailová adresa bratislavamesto@socpoist.sk, vysunuté pracoviská Bratislava IV.-V., Malacky, Pezinok a Senec nemajú osobitnú mailovú adresu). Formulár na vyplnenie žiadosti o dávku je prístupný na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné (word)

Poštou zaslať vyplnenú žiadosť o ošetrovné príslušnej pobočke na adresu zverejnenú v kontaktoch Kontakty – pobočky.

Do schránky pri vstupe do budovy pobočky Sociálnej poisťovne možno vhodiť vyplnený formulár žiadosti.

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.socpoist.sk/aktuality-ako-ziadat-socialnu-poistovnu-o-davku-osetrovne-pre-koronavirus--postup-pre-telefonicky-a-mailovy-kontakt/48411s68354c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk