Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ako sa zmení učivo? Online diskusie o nových vzdelávacích štandardoch

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže pripravuje online diskusie, kde členovia a členky užších pracovných tímov nového štátneho vzdelávacieho programu predstavia najzásadnejšie zmeny v jednotlivých vzdelávacích oblastiach.

Moderované online diskusie budú prebiehať v popoludňajšom čase prostredníctvom platformy MS Teams. 

Harmonogram online diskusií (Registrácia na jednotlivé webináre sa uzatvára vždy v ráno konania daného webinára o 9:00. Následne do 10:30 registrovaní účastníci obdržia na uvedené e-mailové adresy odkaz na pripojenie):

  • Umenie a kultúra - hudobná výchova - 19. 4. (streda) - 16:30
  • Matematika a práca s informáciami - informatika - 20. 4. (štvrtok) - 14:30
  • Človek a príroda - 20. 4. (štvrtok) - 16:30
  • Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a slovenská literatúra - 21. 4. (piatok) - 14:30
  • Človek a svet práce - 21. 4. (piatok) - 16:30
  • Jazyk a komunikácia - cudzí jazyk - 24. 4. (pondelok) - 14:30.

Prihlasovací formulár: https://vzdelavanie21.sk/online_prezentacie_2023/

Zdroj a ďalšie informácie: https://vzdelavanie21.sk/online_prezentacie_2023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov