Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ako sa starostlivosť o dieťa započítava do dôchodku

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Doba starostlivosti o dieťa (materská a rodičovská dovolenka), počas ktorého sa poistenec osobne stará o dieťa do troch rokov veku, sa mu spravidla automaticky započítava pre účely jeho budúceho nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

Počas poberania dávky materské zo Sociálnej poisťovne a rodičovského príspevku z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, je poistenec automaticky v Sociálnej poisťovni evidovaný ako poistenec štátu a nemusí sa v nej osobitne prihlasovať. Prihlásiť sa musí iba vtedy, ak vôbec nepoberá materské ani rodičovský príspevok alebo ak mu nárok na materské vznikol z ochrannej lehoty alebo z dobrovoľného nemocenského poistenia. Zákon o sociálnom poistení myslí aj na situácie, ak má dieťa zdravotné problémy a potrebuje starostlivosť dlhšie obdobie. Ak sa poistenec stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov jeho veku, zostáva tiež poistencom štátu. A rovnako je to aj v prípade, ak dieťa potrebuje starostlivosť ešte dlhšie – najviac však štát takémuto poistencovi odvádza poistné na dôchodkové poistenie do 18. roku veku dieťaťa.

Zdroj a ďalšie infomrácie: https://bit.ly/2T4TL1z


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov