Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ako majú absolventi stredných a vysokých škôl postupovať voči Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov – budúcich absolventov stredných a vysokých škôl, že ak nie sú dobrovoľne poistení, po ukončení svojho štúdia nemajú žiadne oznamovacie či iné povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ich budúce povinnosti závisia od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po škole ocitnú.

Ak absolvent zostane po ukončení strednej alebo vysokej školy nezamestnaný, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaeviduje na úrade práce, alebo nie. 

Ak sa študent-absolvent po ukončení školy zamestná ako zamestnanec (alebo dohodár), povinnosti za neho bude riešiť jeho zamestnávateľ – prihlási ho do registra Sociálnej poisťovne a bude za neho odvádzať aj poistné na sociálne poistenie.

Ak začne študent-absolvent tento rok prvýkrát podnikať, poistné si bude platiť sám, ale až o rok – od 1. júla 2019 tak ako každý živnostník podľa dosiahnutých príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2018 (informácie o odvodových povinnostiach nájdete v časti SZČO). Výšku poistného a údaje na identifikáciu platby mu pritom písomne oznámi Sociálna poisťovňa.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk