Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aké sú povinnosti študenta voči Sociálnej poisťovni, ak chce študovať v zahraničí?

Kategória: Aktuality

Študenti stredných a vysokých škôl, ktorí sa chystajú študovať v zahraničí, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti. Tie im môžu vzniknúť len v dvoch životných situáciách

Študent, ktorý poberá sirotský dôchodok má povinnosť preukazovať štúdium Sociálnej poisťovni potvrdením o štúdiu aj v prípade, že študuje v zahraničí. Ak sa škola, na ktorej je študent - sirota v zozname nenachádza, musí okrem potvrdenia o štúdiu priložiť aj rozhodnutie Ministerstva školstva SR – Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní. Ním ministerstvo potvrdí, že toto štúdium v zahraničí je svojím rozsahom rovnocenné úrovni štúdia na strednej alebo vysokej škole na Slovensku.

Povinnosti majú aj študenti, ktorí chcú byť dobrovoľne poistení na Slovensku aj počas štúdia v zahraničí v krajinách Európskej únie, aby im v budúcnosti vznikol nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne (ak splnia ostatné zákonné podmienky). Dobrovoľne poistenými na Slovensku môžu byť vtedy, ak v danej krajine EÚ nezačnú pracovať a nevznikne im tam povinné nemocenské a povinné poistenie v nezamestnanosti. Legislatíva EÚ totiž neumožňuje tzv. súbeh poistení – teda súčasné dobrovoľné nemocenské poistenie a povinné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti s povinným poistením v nezamestnanosti. Súbeh je možný len pri dobrovoľnom dôchodkovom poistení na Slovensku a povinnom dôchodkovom poistení v krajine EÚ. Ak budú študovať a súčasne pracovať mimo EÚ, na Slovensku môžu byť poistení na všetky druhy sociálneho poistenia.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-ake-su-povinnosti-studenta-voci-socialnej-poistovni--ak-chce-studovat-v-zahranici/48411s66131c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov