Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

9. decembra 2022 sa uskutoční hlasitá skúška sirén

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

V piatok 9. decembra o 12. hodine  bude vykonané preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom. Preskúšanie sirén sa vykonáva pravidelne každý druhý piatok v mesiaci hlasitou alebo tichou skúškou.

S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu pre vojnu na Ukrajine bolo od marca 2022 vykonávanie hlasitej skúšky sirén pozastavené a realizované boli iba tiché skúšky na elektronických sirénach.

Hlasitú skúšku sirén je potrebné vykonať z dôvodu, že v súčasnosti sa uskutočňuje intenzívna výstavba nových sirén v rámci projektu Ministerstva vnútra SR pod názvom Budovanie systému včasného varovania, ktorý podporila Európska únia cez operačný program Kvalita životného prostredia. Sirény odovzdané do užívania je nutné odskúšať aj cez hlasitú skúšku. Realizáciou hlasitej skúšky na všetkých sirénach sa zároveň zabezpečí komplexné preskúšanie varovného systému.

 Preskúšanie sirén sa vykonáva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Zdroj: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=v-piatok-prebehne-hlasita-skuska-siren-civilnej-ochrany

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov