Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

6. februára spustí ministerstvo verejnú konzultáciu štandardov základného vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

V pondelok 6. februára spustíme verejnú konzultáciu obsahových a výkonových štandardov základného vzdelávania.

Úlohou vzdelávacích štandardov je stanoviť, čo majú žiaci vedieť na konci tretieho, piateho a deviateho ročníka základnej školy. Od toho sa bude odvíjať obsah nových učebníc, národných testov a predovšetkým školských vzdelávacích programov, podľa ktorých sa budú žiaci v školách učiť. Dokument bude dostupný na webstránke vzdelavanie21.sk.

Do konzultácie sa budú môcť zapojiť učitelia a učiteľky, odborníci a odborníčky na oblasť vzdelávania, rodičia a ďalší záujemcovia zo širokej verejnosti. Verejná konzultácia bude prebiehať elektronicky od pondelka 6. februára do pondelka 20. februára 2023.

Správa z verejnej konzultácie k projektu nového kurikula v cykloch

Viac informácií na: https://vzdelavanie21.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov