Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov sa uskutoční v piatok, 13. apríla 2018

Kategória: Aktuality

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa bude konať už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavia žlté narcisy. 

Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov zároveň pomôžete vyzbierať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.dennarcisov.sk/o-dni-narcisov


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov