Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

21. marec - Svetový deň poézie

Kategória: Aktuality

 21. marec bol organizáciou UNESCO vyhlásený ako Svetový deň poézie. 

Účelom tohto dňa je propagovanie, čítanie, písanie a publikovanie poézie po celom svete, ako aj poskytnutie uznania národným aj medzinárodným aktivitám v oblasti poézie. Svetový deň poézie si kladie za cieľ aj návrat k tradícií ústneho prednesu básní, chce zlepšiť výuku poézie a obnoviť dilóg medzi predstaviteľmi básnického umenia a ostatných umeleckých smerov ako je divadlo, tanec, hudba a maliarstvo. 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%BD_den_poezie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov