Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Jedinečné online podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na pracovné právo.

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 1. októbra 2020. Počet účastníkov konferencie je obmedzený. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou bude rozhodujúci dátum odoslania prihlášky.

Realizácia pracovnoprávnych vzťahov takmer na každodennej báze prináša potrebu zamestnávateľa disponovať s pracovnou silou zamestnanca nielen v súvislosti s jeho preradením na iné pracovné miesto, ale aj v súvislosti s uplatňovaním rôznych obmedzení, ktoré sa môžu vyskytnúť na strane zamestnanca. Cieľom 2. odbornej online konferencie k pracovnému právu je prostredníctvom vystúpení jednotlivých rečníkov identifikovať tieto obmedzenia a súčasne ukázať účastníkom konferencie, kde sú hranice prípustného konania zamestnávateľa i zamestnanca. Predmetom diskusií a vystúpení budú prekážky v práci na strane zamestnanca i zamestnávateľa s prioritným zameraním sa na zdravotný stav zamestnanca a jeho posudzovanie, ako aj načrtnutie možností, ako predchádzať zneužívaniu celého systému prekážok v práci.

Program konferencie bude rozdelený do dvoch tematických blokov:

  1. Prekážky v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa z pracovnoprávneho hľadiska
  2. Informácia o zdravotnom stave zamestnanca z hľadiska ochrany osobných údajov a pracovnoprávnej zodpovednosti

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.wolterskluwer.sk/sk/okpp2020


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk