Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

2. odborná konferencia k pracovnému právu

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na pracovné právo. Spoločne, prakticky a s nadhľadom nastoľujú najčastejšie diskutované otázky o pracovnom práve a o trhu práce v troch zaujímavých blokoch.

Účastnícky poplatok: 179,00 € bez DPH, 214,80 € s DPH

Zľava pre skorých záujemcov: do 31. januára 2020 = 20 % z účastníckeho poplatku, do 15. marca 2020 = 10 % z účastníckeho poplatku.

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 16. apríla 2020. Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaný notifikačný mail s pokynmi na úhradu. Účastnícky poplatok je potrebné zaplatiť do 31.3.2020.

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie, materiál v elektronickej podobe a náklady na organizačné zabezpečenie konferencie.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku: IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012, SWIFT: BIC SUBASKBX Variabilný symbol: číslo objednávky.

Účastnícky poplatok nie je možné uhradiť hotovostne pred alebo počas konferencie. V prípade, že účastník neuhradí faktúru včas a v celej výške, organizátor si vyhradzuje právo stornovať záväznú prihlášku/objednávku. 

Storno podmienky: do 16. apríla 2020 = 80 % účasníckeho poplatku, 17. - 22. apríla 2020 = 100 % účasníckeho poplatku. Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti na konferencii. Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Bližšie informácie: veronika.gosticova@wolterskluwer.com, 0911 104 151; 02 / 58 10 20 12

 Zdroj a ďalšie informácie: https://www.wolterskluwer.sk/sk/2-odborna-konferencia-k-pracovnemu-pravu.p4509.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov