Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

15. - 16. novembra - Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: sccf.sk

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem sa uskutoční 15. - 16. novembra 2021 prezenčne alebo online. Rozhodnutie o forme konania bude včas oznámené na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade priaznivých pandemických podmienok sa bude konať prezenčne. Podklady do súťaží cvičných firiem treba zaslať najneskôr do 22. októbra 2021.

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti, Slovenského centra cvičných firiem (SCCF) a podpory smerovania mládeže vyhlasujú súťaže cvičných firiem, ktoré sa budú v tomto roku konať v rámci Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2021.

Súťažné kategórie MVCF:

  • Leták – (1-stranný, formát JPG alebo PDF)
  • Instagramový post – (formát JPG alebo PDF)
  • Elektronická prezentácia – (formát PPT)
  • E-shop – (Link - webova stránka s možnosťou zakúpenia produktov CF)
  • Reklamný šot – (Link - YouTube, krátke video s dľžkou max. 60 sekúnd)

Súťažné kategórie MVCF:

  • 90´vo výťahu
  • Finále elektronických prezentácií (účastníkov finále vyberie odborná komisia)

Súťažná kategória MVCF (celkové hodnotenie)

  • Najlepšia cvičná firma (najvyšší počet bodov vo všetkých súťažiach)

Zaslaním požadovaného podkladu/podkladov do jednotlivých súťaží je cvičná firma automaticky zaradená do súťažnej kategórie/kategórií. V prípade zaslania súťažného podkladu cvičnej firmy v inom ako požadovanom formáte a odkaze (linku) sa tento súťažný podklad nebude hodnotiť.  
Podklady do súťaží cvičných firiem zašlite najneskôr do 22. októbra 2021 na e-mail: mvcfonline@gmail.com.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.sccf.sk/medzinarodny-veltrh-cvicnych-firiem-2021-3a.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk