Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

15. - 16. novembra - Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: sccf.sk

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem sa uskutoční 15. - 16. novembra 2021 online.

Prenos veľtrhu je zabezpečený streamovaním na YouTube - LINK tuCvičná firma podporuje finančnú gramotnosť, ekonomické a právne vedomie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania, ktoré patrí k významným prioritám v SR i v zahraničí. Cieľom súťaží je preveriť, čo sa žiaci v rámci podnikateľského vzdelávania naučili. V rámci týchto súťaží budú prezentovať kľúčové kompetencie ako je schopnosť pracovať v tíme, rozhodovať, kriticky a samostatne myslieť, vytvárať vhodné marketingové nástroje, prezentovať a komunikovať.  

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.sccf.sk/medzinarodny-veltrh-cvicnych-firiem-2021-3a.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov