Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Získanie náhradného voľna u pedagogického zamestnanca

Dátum: Rubrika: Odporúčame

Otázka: Učiteľ  v daný deň prvú vyučovaciu hodinu odučí, ale cez svoju voľnú hodinu, napr. druhú vyučovaciu hodinu  ide s deťmi do divadla. Patrí mu za takúto vyučovaciu hodinu získanie náhradného voľna?

Vznik práce nadčas

Podľa § 1 ods. 2 a 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 311/2001 Z. z.“):

  • „Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov“.

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“):

  • „Pracovnú činnosť vykonáva pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec len na základe pracovnoprávneho vzťahu“.

Povinnosť určiť začiatok a koniec pracovného času je v pôsobnosti zamestnávateľa.

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.:

  • Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávac
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály