Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Komunikácia a riešenie problémov školy v kontexte jej kultúry

Dátum: Rubrika: Kultúra školy

Každá organizácia a dianie v nej sú explicitne a implicitne determinované. Ako explicitné možno označiť všetko, čo vykazuje materializovanú formu (písomne kodifikované ustanovenia), ako implicitné to, čo nikde nie je zachytené, historicky vzniklo a pôsobí na naše myslenie, komunikáciu a konanie aj bez toho, aby sme si to uvedomovali. Práve komunikácia predstavuje dôležitý atribút spoločenskej aj kultúrnej existencie pre jednotlivcov, skupiny, pre každú organizáciu a patrí ku kľúčovým funkciám moderného manažmentu školy. Rýchle zmeny si vyžadujú väčší objem a vyššiu rýchlosť komunikácie. V texte analyzujeme podstatu a funkciu komunikácie, jej triedenie, niekoľko metód podporujúcich komunikačný proces a dodržiavanie pravidiel efektívnej komunikácie.

Podstata a význam komunikácie v škole ako verejnej inštitúcii

Komunikácia v škole ako verejnej inštitúcii nie je uzatvoreným systémom. Pokiaľ by škola nekomunikovala, nemohla by prosperovať, spolupracovať s okolím, nemohla by sa s nikým porovnávať, rozvíjať sa, nemala by spätnú väzbu. Forma komunikácie prebieha celým radom komunikačných kanálov (Mikuláštík, 2020). Má veľmi premenlivú podobu a širokú škálu možností, ktoré môžeme v rôznych kombináciách požívať a meniť. Záleží na schopnostiach užívateľa, ako citlivo vie používať optimálne spôsoby, ktoré rešpektujú situáciu, úmysel, individuálne odlišnosti partnera, s ktorým komunikujeme, koho presviedčame, ku ktorému hovoríme (Dirgová, et al., 2021).

Komunikáciu v škole delíme podľa viacerých kritérií. Najčastejšie podľa:

  • použitia slov (verbálnu a neverbálnu),
  • smerovania (jednosmernú a obojsmernú),
  • formálnosti (formálnu a neformálnu),
  • priamosti (priamu a nepriamu),
  • spôsobu šírenia informácií (vertikálnu, horizontálnu a diagonálnu).

Na všeobecne položenú otázku: „Prečo komunikujeme?“ možno odpovedať napríklad aj tak, že nemôžeme nekomunikovať. Komunikácia úzko súvisí so životom každého človeka, významne ho obohacuje a poskytuje mu množstvo informácií. Prostredníctvom komunikácie získavame poznatky, názory, dozvedáme sa o postojoch, hodnotách, spôsobe života a životnom štýle. Komunikácia reguluje naše konanie a správanie, ovplyvňuje naše ašpirácie, výkon a nasmeruje celkový pohľad na celý život náš i spoločnosti. Komunikujeme preto, aby sme si vymieňali a získavali informácie a poznatky; aby sme presviedčali a získavali iných na svoju stranu, pre plnenie úloh vytýčených nami alebo niekým iným; aby sme poznali seba a iných (kolegov, priateľov aj nepriateľov); aby sme nadväzovali sociálny kontakt a neboli izolovaní, osamotení, pretože mať niekoho blízkeho patrí k základným ľudským potrebám (Farkašová, 2019).

Ako uvádza Mikulaštík (2020), komunikácia v škole ako verejnej inštitúcii slúži piatim základným funkciám:

  1. úkolová pracovná funkcia – dokončovanie úloh a plnenie termínov závisí na stálom a pravidelnom komunikovaní. Nevyhnutná je obojstranná komunikácia medzi vedením školy a jej zamestnancami;
  2. sociálne podporujúca funkcia – v harmonickom pracovnom prostredí sú zamestnanci priateľskejší, kolegovia sa stávajú tak trochu súčasťou individuálneho, súkromného života;
  3. motivačná funkcia – plat je iba jeden motivačný stimul. Z komunikačného hľadiska je tu celý rad dôležitejších stimulov, ktoré zaručujú iniciatívu a identifikáciu pracovníkov s úlohami, tímom a organizáciou;
  4. integračná funkcia – zamestnanci majú pocit, že sú súčasťou určitej komunity;
  5. inovačná funkcia – ľudia sú spok
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály