Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Michal Šafránek

Počet článkov autora: 3


Sebaspochybňovanie a nedostatok sebadôvery

V príspevku sa zaoberáme fenoménom Impostor syndrómu, ktorý sa prejavuje ako syndróm podvodníctva a nedostatku sebadôvery u ľudí, ktorí dosiahli úspech, ale majú potrebu sebaspochybňovania. Cieľom článku je vysvetliť, čo je Impostor syndróm, aké s...

Skupinová dynamika medzi žiakmi v triede

V príspevku sa zaoberáme skupinovou dynamikou a jej významom pre sociálne skupiny, najmä v kontexte školských tried. Zdôrazňujeme, že sociálne skupiny sú pre jednotlivca dôležité nielen z hľadiska sociálnych interakcií, ale aj z emocionálnej a psy...

Ako úzkosť ovplyvňuje pracovný výkon pedagógov

Príspevok sa zameriava na tému úzkosti v pedagogickej práci učiteľa a poskytuje prehľad typov a príznakov úzkosti, ktoré môžu ovplyvniť výkon učiteľa v rôznych oblastiach edukácie a rozhodovania. Článok rozoberá rôzne typy úzkostných porúch, ako s...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály