Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Krok do budúcnosti

Dátum: Rubrika: Editoriál

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Aká bude budúcnosť našich detí? Aký vplyv bude mať technologický pokrok na vzdelávanie našich detí? Aká je úloha manažmentu škôl pri príprave na ich budúcnosť? Každý krok, ktorý urobíme v novom školskom roku, každé rozhodnutie, ktoré vydáme v dobrej viere, že je správne a každé usmernenie, ktorým otvoríme dvere do budúcnosti, môže napísať nový príbeh ich aj nášho života. Bude úspešným? Budúcnosť je miestom, kde sa sny môžu stať skutočnosťou, kde naše ciele môžu nájsť naplnenie a kde naše dnešné úsilie môže vytvoriť trvalý odkaz.

Veríme, že aj články v septembrovom čísle časopisu Manažment školy v praxi povzbudia, inšpirujú a pomôžu urobiť lídrom škôl správny krok do budúcnosti už v novom školskom roku 2023/2024. Aktuálne témy legislatívy, činnosti samosprávnych orgánov škôl, prevencie dopĺňajú aj skúsenosti odborníkov z akademickej pôdy aj z praxe škôl.

Matej Drotár v článku „Legislatívne vyjadrenie práva na predprimárne vzdelávanie“ venuje pozornosť legislatívnemu vyjadreniu práva na predprimárne vzdelávanie, podmienkam jeho realizácie a ďalším súvisiacim otázkam.

Mária Stanislavová nás sprevádza procesom postupu ustanovenia rady školy. Príspevok poskytuje podrobný návod a inštrukcie pre zodpovedné osoby za proces volieb a ustanovenie členov rady školy, ktorá je jedným z kľúčových orgánov školskej samosprávy. Venuje sa téme zriadenia rady školy, počtu členov (delegovaných, volených) v orgánoch školskej samosprávy, ako aj zverejneniu volieb do rady školy.

Zdenka Matulová Juríková sa zameriava na zmenu vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. V príspevku uvedie aj príklady z praxe z oblasti posudzovania plnenia kvalifikačných predpokladov, resp. neplnenia kvalifikačných predpokladov.

Ingrid Emmerová nás oboznámi s nástrojmi pre komunikáciu s rodičom, ktorý má agresívne správanie. V článku približuje, ako komunikovať s takýmto rodičom a ako predchádzať vystupňovaniu konfliktnej situácie. Spolupráca školy a rodiny sa vždy odvíja od spolupráce konkrétneho učiteľa s konkrétnym rodičom. Ťažiskové postavenie má však aj manažment školy, ktorý vytvára na spoluprácu vhodné podmienky.

Simonetta Holešová nás zavedie do prvých dní dieťaťa v materskej škole a pripomenie nám, aký význam má začiatok vzdelávacieho procesu pre naše najmenšie deti. Zvládnutie vstupu dieťaťa do materskej školy závisí predovšetkým od jeho individuality, prípravy na materskú školu, prístupu učiteliek a rodičov, ale aj od prípravy zo strany rodičov pred nástupom do materskej školy.

Peter Lengyel sa venuje téme vzdelávania pedagógov v prevencii. Pripomína, že kvalitná prevencia je kľúčom k vytvoreniu bezpečného a podporujúceho vzdelávacieho prostredia. Ak téme prevencie, kde cieľovou skupinou sú dôležití dospelí, nevenujeme dostatočnú pozornosť, v boji so šikanovaním a ďalšími negatívnymi javmi medzi žiakmi sa nám nemusí dariť podľa našich predstáv.

Adam Bielesz nám v rubrike „Z histórie školstva“ priblíži okupáciu vojskami Varšavskej zmluvy optikou vybraných školských kroník a pripomenie nám, že vzdelávanie a pamäť sú dôležitými nástrojmi na zachovanie histórie a kultúry.

Minulosť, súčasnosť aj budúcnosť – to všetko treba mať na zreteli pri výchove novej generácie. Ich budúcnosť je aj v našich rukách. Veríme, že nový školský rok bude rokom príležitostí a úspechov, že každý deň nového školského roka bude príležitosťou na rast, učenie aj príjemné prekvapenia.

/redakcia/


Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály