Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Vyhláška o kvalifikačných predpokladoch

Dátum: Rubrika: Legislatíva

...pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

V príspevku predstavíme novú vyhlášku č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorá je v súlade s § 85 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedieme aj príklady z praxe z oblasti posudzovania plnenia kvalifikačných predpokladov, resp. neplnenia kvalifikačných predpokladov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ustanovilo vyhlášku č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s § 85 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“). Dôvodom sú potreby aplikačnej praxe.

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2023 a ruší vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Cieľom vyhlášky je podrobne upraviť požiadavky na kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a postup pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v jednotlivých kategóriách a podkategóriách pedagogických zamestnancov a kategóriách odborných zamestnancov. Súčasťou vyhlášky je 18 príloh.

V porovnaní s doterajšou vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. je pridaná príloha, ktorá ustanovuje kvalifikačné predpoklady kategórie pedagogického zamestnanca školský digitálny koordinátor. Kategória „školský digitálny koordinátor“ bola ustanovená zákonom č. 414/2021 Z. z. Zároveň vyhláška aktualizuje (v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania) a sprehľadňuje požiadavky na kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a postup pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v jednotlivých kategóriách a podkategóriách pedagogických zamestnancov a kategóriách odborných zamestnancov.

V jednotlivých prílohách sú uvedené kvalifikačné predpoklady pre pedagogického, resp. odborného zamestnanca. Kvalifikačné predpoklady pre:

  • učiteľa a kvalifikačné predpoklady pre učiteľa v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú uvedené v prílohe č. 1,
  • majstra odbornej výchovy a kvalifikačné predpoklady pre majstra odbornej výchovy v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú uvedené v prílohe č. 2,
  • vychovávateľa a kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľa v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú uvedené v prílohe č. 3,
  • korepetítora sú uvedené v prílohe č. 4,
  • školského trénera sú uvedené v prílohe č. 5,
  • pedagogického asistenta sú uvedené v prílohe č. 6,
  • zahraničného lektora sú uvedené v prílohe č. 7,
  • školského špeciálneho pedagóga sú uvedené v príl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály