Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2019 Vydanie 9/2019

Ján Kožehuba - učiteľ Martina Kukučina

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr (1860 Jasenová – 1828 Pakrac, Chorvátsko) – slovenský prozaik, dramatik a publicista, predstaviteľ slovenského realizmu v literatúre. Románom Dom v stráni a realistickými poviedkami vytvoril základy modernej slovenskej prózy. Povolaním bol lekár a dlhé roky pôsobil za hranicami rodného Slovenska. Jeho prvým učiteľom bol Ján Kožehuba.

Ján Kožehuba (1847 – 1918), rodák z Kremničky pôsobil ako pomocný učiteľ v Plavých Vozokanoch, v Badíne a v Bátovciach v Hontianskej župe. V roku 1868 sa stal riadnym učiteľom jednotriednej ev. a. v. ľudovej školy v Jasenovej na Orave. Za učiteľa si ho vyhliadol tamojší kňaz Cyril Zoch, ktorý si o ňom vyžiadal dobrozdanie od A. Sládkoviča. V liste Zochovi uvádza: „Janko je vychovaný nielen pod mojim okom, ale i pod mojou rukou – vyrástol takrečeno v rodine mojej, vo fare mojej varený i pečený – dôverujem si tak, že ho mám bližšie než ktokoľvek iný... Jeho pilnosť a učení seba i školy bude sa Vám ešte viac páčiť... my ľutujeme, že núdza nedopúšťala mu študovať na školách vyšších, ale viera naša vraví nám, že treba medzi učiteľstvom biednym i takých hláv, ako je Janko náš.“

V Jasenovej, v čase keď do školskej lavice zasadol Martin Kukučín, naplno rozvinul svoju učiteľskú, pedagogickú i kultúrno-výchovnú činnosť. Počas jasenovského pôsobenia napísal a vydal niekoľko učebníc. Je autorom Dejepisu Uhorska pre národnie školy. Učebnica bola prijatá najmä na evanjelických ľudových školách, školskej správe sa však nepozdával výklad slovenských dejín, a preto hneď po jej vydaní označilo ministerstvo učebnicu za pamflet, ktorý zlomyseľne a tendenčne skresľuje dejiny Uhorska. Kožehuba je aj autorom Zemepisu pre národnie školy. Aj túto učebnicu stihol osud predchádzajúcej. Spod jeho pera vyšli aj učebnice prírodopisu s časťami Živočíchopis, Rastlinopis a Nerastopis, Cvičná kniha slovenskej mluvnice s pravopisom pre národnie školy, príručka ľudového liečiteľstva, početné metodické a teoretické články v pedagogických časopisoch.

Po deviatich rokoch pôsobenia v Jasenovej prešiel Kožehuba do Turca, ale mnohé prekážky, najmä však zhoršujúci zdravotný stav, spôsobili, že v roku 1899 musel predčasne odísť na odpočinok. Zomrel zatrpknutý a zlomený 20. apríla 1918 v Blatnici, kde je aj pochovaný.       

                                                                          PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Autor/i:

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk